Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

 

CONSILIUL  ȘCOLAR  AL ELEVILOR

SCOPUL: de a acționa ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori și părinți.

 

Obiectivele Consiliului elevilor

  • Să ofere elevilor un mod organizat reprezentativ și instituționalizat de comunicare între elevi, echipa managerială și organul de conducere;
  • Să contribuie la organizarea activităților didactice și extra-curriculare, bazate pe nevoile ți interesele tinerilor;
  • Să îmbunătățească înțelegerea și cooperarea între elevi, cadre didactice, echipa managerială și organul  de conducere;
  • Să prezinte un sondaj al stării de spirit a mediului instituțional pentru echipa manageială și organul de conducere;
  • Să faciliteze schimbări în ambianța instituției de învățământ și în relațiile cu comunitatea;
  • Să participe activ în diferite proiecte.

COMPONENȚA

CONSILIULUI  ȘCOLAR AL  ELEVILOR    

2023-2024

Biroul executiv al Consiliului Elevilor

Președinte – Ciubotaru Alexei

Vicepreședinte – Plitoc Ionelela

Secretar – Ciubotaru Dumitru

Trezorier – Revenco Ion

Coordonator – Bulat Aliona

Nr.

Clasa

              Reprezentanții

1.

V

Guțu Inesa, Russu Daria

2.

VI

Ursachi Mihaela, Vieru David

3.

VII

Russu Crina, Zaharescu Lia

4.

VIII

Ciubotaru Alexei, Revenco Ion

5.

IX

Ciubotaru Dimitrie, Plitoc Ionela

 

Plan  de  activitate  a  Consiliului   de  Elevi 

IP Gimnaziul Holoșnița 

2023-2024

Nr.

Conținutul

Termen     de     realizare

Responsabil

1.

Constituirea consiliului de elevi și alcătuirea planului de activitate.

Septembrie

Adm. gim.,                Dir. adj.p/u educ         

2.

Elaborarea planului de lucru pe comisii aparte.

Septembrie

Dir. adj.p/u educ. CE.

3.

Comisia academică și de prevenire a violenței, absentismului                           *  Evidența întârzierilor la ore și disciplinei elevilor (prin jurnalul șefilor de clasa).                                                                                                 * Organizarea și realizarea conferințelor  informative/ de respectare a Regulamentului de Ordine Interioară.                                                          * Participarea la diferite ședințe, seminare fizic și online pe teme actuale.                                                                                                                     * Participarea și organizarea diferitor concursuri privind: ,,Promovarea  imaginii școlii”                                                                                                                             * Discuții de sensibilizare:,, Suntem  împotriva  violenței” ș. a.                                                                             * Organizarea expozițiilor de carte, conlucrarea cu biblioteca.

Pe parcursul anului

Director adjunct - Galac Aliona,

coordonator

4.

Comisia de organizare culturală                                                                       * 1 septembrie - Ziua Cunoştinţelor                                                                                 -pregătirea teritoriului pentru sărbătoare.                                                                    -mesaje / expozișie de desene cu ,,Ziua Cunoştinţelor”                                 * Participarea la concursul raional Festivalul Mărului. (costume)                             * ,, Pedagog o chemare a inimii”- omagiu adus cadrelor didactice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -organizarea şi desfăşurarea primelor 4 ore din orar - Ziua autoconducerii                                                                                             * Participarea la Lunarul Internațional al Bibliotecii școlare                                                                                                     *,, Toamna de aur ” expoziții de desene,  flori, lucrări confecționate din fructe și legume.                                                                               * ,,Se aude clinchetul de zurgălăi” divertisment cultural, confecţionarea felicitărilor, expoziții de desene,  etc.                                               * Balul brazilor de Crăciun,,-expoziție de brăduți confecționați manual                                                                                                                         * ,,Dragobete” – discuții, confecționarea felicitărilor                                                 * „Ziua Mărțișorului”; Concurs: ,,Cel mai original mărțișor”; ,,La Mulți Ani Femee ”-omagiu adus profesorilor, elevilor, părinților - confecţionarea mărțișoarelor/felicitărilor, expoziții de desene.                                                                      * Răsfoind poveștile lui  I. Creangă- omagierea patronului spiritual expoziție de carte; gazetă de perete, divertisment cultural.                             *Acțiuni în cadrul anului tematic ,, Anul 2023- Anul Internațional al mediului”, Anul 2024- Anul...”.                                                                                                                  * ,,În poiana cu talente...”-divertisment muzical  - de ziua copilului            *Ultimul sunet- bilanțul anului școlar.

Pe parcursul anului

Gandrabur Silvia;                             CE;                             coordonator

 

5

  Comisia mass-media și ocrotirea drepturilor copiilor                               *Editarea și publicarea avizelor școlare despre concursuri, ș.a.     *Concursuri tematice/gazete de perete, postere, pliante etc.                    *Organizarea concursului ,, Cea mai reușită agendă a clasei”. *Contribuirea la oformarea estetică a clasei.                                                 *Contribuirea la protecția drepturilor copiilor.                                             *  Prezentari PPT ,, Drepturile copiilor”                                                                             *Acțiuni de sensibilizare ,, Cunoaștem drepturile  trăim corect!!!”( fluturași, fișe informative).                                                                                                           *Ziua drapelului -discuții

Pe parcursul anului

Celan Iuliana, CE;                                coordonator

 

 

6

Comisia de promovare a modului sănătos de viață                                   *Petrecerea săptămâni de promovare a modului sănătos de viață.            *Organizarea  activităților de salubrizare și înverzi-re a teritoriilor adiacente „Natura-plămânii pământulu”                                                   *Participarea la Ziua Mondială a Curățeniei, Campania Națională de salubrizare lansată de Centrul Național de Mediu ,,Deșeuri puține, Pământului bine!”                                                                                        *Participarea elevilor la concursurile raionale de ecologie.                                   *Expoziţie a lucrărilor efectuate din legume şi fructe, aranjamente floristice: ,, Toamna de aur      ”                                                              *,,Nu te lăsa provocat”- Ziua Națională fără fumat  -expoziții de desene, postere, discuții.                                                                                                             *,,Siguranța pe internet” discuții                                                       *,,Pământul nu ne aparține-noi aparținem pământului” De Ziua Pământului.(buletin informativ, discuții).                                                                                                              *Respect ,,Legile Naturii”,- pliant, acțiuni.                                                                       *Participarea la plantarea copacilor, arbuștilor pe locuri abrupte pe malul râului Nistru; plantarea florilor la monumentul eroilor și în clumbele de pe teritoriul gimnaziului.

Pe parcursul anului

Galac Liliana, CE;                                coordonator

7

Comisia voluntariat și asistență socială                                                                                    *Colaborarea cu asistentul social din localitate.                                                      *Gala Voluntarilor –de ziua internațională a voluntariatului.                                        *Organizarea, participarea copiilor din familiile dezavantajoase la diferite acțiunile pe parcursul anului.                                                        *Activități de caritate, voluntariat în parteneriat cu alte instituții.(Soroca)                                                                                 ,,Dăruiește un zîmbet, o bucurie”- donații copiilor din familii social-vulnerabili -înainte de sărbătorile de Crăciun. (colectarea bunurulor, jucăriilor)                                                                                                                   *,, Războiul leuților”- colectări bănești pentru -Proiectul caritabil din oraşul Chişinău Asociaţia Obştească ,, Noi Suntem Alături”-Împreună spunem NU cancerului.                                                                                              *,, La un ceai cu biscuiți”- îndulcim vacanța de 1IUNIE

Pe parcursul anului

Ciubotaru Natalia;                      CE;                                coordonator

 

8

Evaluarea activității pe comisii.

În fiecare lună

 CE;                                  coordonator

9

,, La un ceai cu biscuiți”- evaluarea I-II semestru

Decembrie            mai

CE;                                coordonator

 

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții