Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

Resurse umane ale  unităţii şcolare 2023-2024

  • Instituţia are un colectiv pedagogic format din 12 cadre didactice, dintre care 3 profesori deţin gradul didactic I şi 9 profesori gradul didactic II, un cadru didactic de sprijin.
    Profesorii participă la cursuri de formare cotinuă, seminare, training-uri, întruniri metodice, atît în centrul raional cît şi la nivel de republică.
  • Activitatea educaţională în cadrul instituţiei este organizată şi realizată de comisiile metodice.

                                     

 

Personalul gimnaziului:

  • Numărul de cadre didactice: 12.
  • Personal didactic auxiliar: 1.
  • Personal nedidactic: 9.

 

Membrii echipei manageriale responsabili de gestionare a procesului educațional și bugetar au experiență și activează în următoarea componență:

• Dorif Ina, director, grad managerial doi/grad didactic Doi;

• Galac Aliona, director adjunct instruire, grad managerial Doi/grad didactic Întâi;

• Bulat Aliona, director adjunct educație (organizator), coordonator CE;

• Celan Iuliana, președinte Consiliul de Administrație, grad didactic Întâi;

• Groșevschi Angela, președinte Sindical, grad didactic Doi;

• Mardici Lilia, contabil, studii superioare.

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții