Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

  Planul de activitate a Consiliului Profesoral

Anul de studii 2023-2024

Nr.

Tematica

Termen de realizare

Responsabil

  1.  

1. Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2023 – 2024 pentru instituțiile de îmvățământ primar, gimnazial și liceal.

2. Aprobarea planului de activitate a Consiliului Profesoral pentru anul de studii 2023 – 2024.

3. Instrucțiunea privind completarea catalogului școlar (I - IX).

4. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023 – 2024.

5. Atestarea cadrelor didactice în anul 2024.

6. Desemnarea comisiilor pentru menținerea ordinei și calității procesului de învățământ în instituție.

7. Aprobarea listei elevilor cu CES în anul de studii 2023 – 2024.

8. Diverse. Disciplinele opționale 2023- 2024.

 

28 august 2023

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Prezentarea/ aprobarea Rapoartelor de activitate a cadrelor de conducere: Dorif Ina, Galac Aliona, Bulat Aliona, pentru anul de studii 2022 – 2023.  

2. Prezentarea / aprobarea Raportului de activitate a instituției pentru anul de studii 2022 – 2023.

3. Diverse.

 

20 septembrie  2023

Director

Director adj. instruire

Director adj. educație

 

  1.  

1. Tarifierea cadrelor didactice, angajaților instituției.

2. Dezbateri pe baza Planului de activitate a instituției pentru anul de studii 2023 – 2024.

3. Stabilirea tipului de curriculum pentru elevii cu CES în anul de studii 2023 – 2024.

4. Procesul instructiv–educativ și continuitatea lui în clasa a V-a.

5. Aprobarea Planului de activitate a Comisiei de atestare, anul de studii 2023 – 2024.

6. Diverse.

 

 28 Septembrie 2023

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Analiza rezultatelor sem I și avizarea Programului de acțiuni privind lichidarea deficiențelor depistate și reducerii eșecului școlar.

2. Prezentarea Rapoartelor de activitate: CREI, CMI, Comisii metodice, Biblioteca școlară.

3. Informații curente. Diverse.

 

Decembrie 2023

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Organizarea procesului educațional în instituție.

2. Monitorizarea activității cadrelor didactice supuse atestării/ păstrarea gradului didactic conform vechimii în muncă: Ciubotaru Natalia, Galac Aliona, Galac Liliana.

3. Concursurile școlare/ olimpiada, etapa locală/ raională.

4. Diverse. Informații curente.

 

Martie 2024

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Admiterea elevilor clasei a IX-a la examenele de absolvire.

2. Evaluarea progresului elevilor cu CES, Raportul prezentat de CDS.

3. Informații curente. Diverse.

24 mai 2024

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

CDS

  1.  

1. Validarea rapoartelor privind situația școlară a elevilor la sfârșitul sem II/ anual.

2. Notă informativă cu privire la desfășurarea secției sportive.

3. Avizarea normelor de completare a claselor, numărul de clase, schema de încadrare a personalului.

4. Prezentarea Rapoartelor de activitate: CMI, Comisii metodice.

5. Validarea ofertelor la disciplinele opționale pentru următorul an de studii.

6. Diverse. Informații curente.

 31 mai 2024

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Prezentarea Rapoartelor de activitate de către cadrele didactice.

2. Aprobarea listei absolvenților.

3. Organizarea odihnei de vară, tabăra 2024.

4. Diverse.

Iunie 2024

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

  1.  

1. Lichidarea corigențelor și admiterea la sesiunea suplimentară de examen, 2024.

2. Eliberarea Certificatelor de studii gimnaziale.

3. Diverse.

Iulie 2024

Director

Directori adjuncți

Cadre didactice

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții