Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

Planul de activitate al Consiliului de Etică

IP Gimnaziul Holoșnița

An de studii 2023 – 2024

 

Obiectivul general:

  • Coordonarea și monitorizarea aplicării normelor de conduită morală și profesională de către cadrele didactice, de conducere, personalul didactic auxiliar al instituției.

Nr.

Activitate/ acțiuni

Responsabil

Termen

Indicatori/ rezultate

  1.  

Elaborarea Planului de activitate a Consiliului de Etică pentru anul de studii 2022 – 2023.

Membrii Consiliului de Etică

 

Septembrie

 

Plan elaborat

  1.  

Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare a Consiliului de Etică.

Președintele CE

Trimestrial

Note informative

Procese-verbale

  1.  

Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de Etică.

Membrii Consiliului de Etică

La necesitate

Petiții examinate

Termeni respectați

  1.  

Elaborarea Notei informative privind persoanele în privința cărora au fost desfășurate anchete de serviciu.

Membrii Consiliului de Etică

Anual

Notă informativă elaborată

  1.  

Acordarea asistenței informaționale, metodologice și consultative cadrelor didactice, elevilor, părinților, pe domeniile de competență.

Membrii Consiliului de Etică

La necesitate

Consultări, asistență informațională

  1.  

Consultarea actanților educaționali privind proiectele de acte normative, care pot avea impact asupra activității în domeniu.

Membrii Consiliului de Etică

În perioada publicării

Propuneri valorificate

 

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții