Sunt intrebări sau propuneri? 0230 70 0 54

 Planul de activitate a Consiliului de Administrație

Anul de studii 2023-2024

Nr.

Tematica

Termen de realizare

Responsabil

 1.  
    1. Reparația curentă. Pregătirea către începutul anului de studii.
    2. Desemnarea Comisiilor pentru menținerea ordinei și calității procesului educațional în instituție.
    3. Aprobarea Orarului lecțiilor, sunetelor. Graficul de serviciu al profesorilor.
    4. Validarea ofertelor disciplinelor opționale.
    5. Diverse.

29 august 2023

Director

Directorii adjuncți

Membrii CA

 

 1.  

1. Prezentarea/ aprobarea Rapoartelor de activitate a cadrelor de conducere: Dorif Ina, Galac Aliona, Bulat Aliona.

2. Prezentarea / aprobarea Raportului de activitate a instituției pentru anul de studii 2022 – 2023.

3. Diverse.

 

20 septembrie 2023

Director

Directorii adjuncți

Membrii CA

 

 1.  
    1. Aprobarea componenței/ membrii Consiliului de Administrație. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație.
    2. Aprobarea Planului de activitate a instituției pentru anul de studii 2023 – 2024.
    3. Aprobarea Planului de activitate a CREI și CMI.
    4. Aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific, angajaților instituției.
    5. Diverse.

 

 29 Septembrie 2023

 

Director

CDS, președinte CMI

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Aprobarea Fișei de post a cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare.

2. Beneficiarii CREI și tipul de curriculum conform căruia vor studia. În anul de studii 2023 – 2024.

3. Politica de Protecție a Copilului.

4. Procesul instructiv–educativ și continuitatea lui în clasa a V-a.

5. Informații curente. Diverse.

 

Octombrie 2023

Director

Director adjunct educație

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Notă informativă privind inventarierea bunurilor instituției.

2. Respectarea normelor sanitaro-igienice în cadrul instituției.

3. Avizarea programului de buget (prima lectură). Identificarea problemelor stringente instituției.

4. Informații curente. Diverse.

 

Noiembrie  2023

Director

Contabil

Asistent medical

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Executarea bugetului 2023.

2. Organizarea sărbătorilor de iarnă (procurarea cadourilor).

3. Tehnica securității în timpul vacanței de iarnă.

4. Aprobarea bugetului pentru anul 2024.

5. Lucrătile de reparație preconizate în anul 2024.

6. Aprobarea graficului de concediu a angajaților pentru anul 2024.

7. Diverse.

 

 

 

 

 

Decembrie 2023

Director

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Analiza procesului educațional sem I.

2. Dezbateri privind organizarea și desfășurarea concursurilor școlare etapa locală.

3. Raportul ”Bilanțul contabil, 2023”.

4. Starea igienico-sanitară a instituției, blocul alimentar, igiena personală a elevilor și angajaților. Frecvența elevilor semestrul I.

5. Diverse.

 

Ianuarie 2024

Director

Contabil

Asistent medical

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Deficitul de buget pentru anul bugetar 2023.

2. Aprobarea rețelei școlare pentru următorul an de studii.

3. Necesarul de cadre didactice la disciplinele de studiu.

4. Diverse.

 

Februarie  2024

Director

Contabil

Diriginții

Membrii CA

 1.  

1. Activitatea bibliotecii școlare.

2. Ritmicitatea frecvenței și notarea elevilor.

3. Probleme curente.

 

Martie 2024

Director

Bibliotecar

Dir. adjunct educație.

Membrii CA

 1.  

1. Bilunarul ecologic.

2. Desfășurarea acțiunilor de caritate în limita posibilităților.

3. Asigurarea cu combustibil pentru sezonul rece al următorului an de studii.

4. Reparații capitale. Informații curente.

 

Aprilie 2024

Director

Președinte CA

Membrii CA

 1.  

1. Testarea națională cl. a IV-a și examenele de absolvire a gimnaziului.

2. Oferta disciplinelor opționale pentru următorul an de studii.

3. Organizarea odihnei de vară în timpul vacanței.

4. Analiza Planului -cadru pentru anul de studii 2024 – 2025.

5. Diverse.

 

Mai 2024

Director

Director adj. instruire Diriginții

 1.  

1. Reparația curentă/ capitală în instituție.

2. Analiza procesului educațional la sfârșitul anului de studii. Desfășurarea examenelor.

3. Diverse.      

 

Iunie 2024

Director

Președinte CA

Membrii CA

 

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții